చర్మసంరక్షణ మూలికా యోగాలు


  చందనము, అగరు, వట్టివేరు మూడింటిని సమానంగా తీసుకుని పాలు లేక పన్నీరు కలిపి లేపనంగా తయారుచేసుకుని ముఖమునకు పట్టించి కొంత సమయం తరువాత శుభ్రపరుచు కొనుచున్న ముఖ వర్చస్సు పెరుగుతుంది.

  చందనం, కుంకుమపువ్వు, కస్తూరి కలిపిన మిశ్రమాన్ని ముఖమునకు లేపనం చేయుచున్న ముఖవర్చస్సు పెరుగును.

    పద్మ కేసరాలు, నాగ కేసరాలు సమాన భాగాలుగా తీసుకుని ఆ మిశ్రమ చూర్ణాన్ని 3-5 గ్రాములు నిత్యం నెయ్యి లేక తేనెతో సేవించుచున్న చర్మసౌందర్యం అమితముగా పెరుగును.

  బూరుగు చెట్టు ముల్లును పాలలో అరగదీసి ఆ గంధమును పైకి రాయుచున్న మొటిమలు హరించును.

  ఒక కప్పు పాలలో ఒక టీస్పూను నిమ్మరసం కలిపి ముఖానికి పట్టించి మరునాడు ఉదయాన్నే గోరువెచ్చని నీటితో ముఖం కడుక్కుంటూ ఉన్నచో క్రమేణా ముఖం పైన మచ్చలు తగ్గును.

  కాలిన గాయాల మచ్చలు పోవడానికి బంతి ఆకుల రసాన్ని ఉదయం మరియు సాయంత్రం రాయవలెను.

  మిరియాలు, చందనం సమంగా కలిపి నీళ్లతో నూరి ఆ గంధాన్ని పైన పట్టిస్తే మొటిమలు హరించును.

 తులసి ఆకుల రసంలో కొద్దిగా టంకణం (దీశీతీaఞ) కలిపి పైన లేపనం చేస్తే ముఖం మీద మచ్చలు, మంగు క్రమేణా నశించును.

పైన చెప్పిన మూలికలు అని ఆయుర్వేద పచారీ షాపులలో దొరకును.