అజాన్‌ ‌కోసం లౌడ్‌ ‌స్పీకర్లు ఉపయోగించరాదు

అజాన్‌ (‌నమాజ్‌కు రావాలనే పిలుపు) కోసం లౌడ్‌ ‌స్పీకర్లు, ఇతర శబ్ద పరికరాలు ఉపయోగిం చడం ఇస్లాంలో తప్పనిసరి, మౌలిక విషయం కాదని, కేవలం గొంతెత్తి పిలవడం మాత్రమే ఉన్నదని, అది మాత్రమే అనుమతిస్తామని అలహా బాద్‌ ‌హైకోర్ట్ ఒక చరిత్రాత్మక తీర్పులో పేర్కొంది. 
మసీదుల్లోని మినార్‌లపై నుంచి ముయెజిన్‌ (‌వ్యక్తులు) గొంతెత్తి అజాన్‌ ‌చేయడం మాత్రమే ఉన్నదని, లౌడ్‌స్పీకర్ల ద్వారా కాదని కోర్ట్ ‌స్పష్టం చేసింది. అజాన్‌ అనేది ఇస్లాంలో ముఖ్యమైన అంశమే అయినా అందుకు లౌడ్‌స్పీకర్లు ఉపయో గించడం మాత్రం ఆ మతపు నిబంధన కానేకాదని కోర్టు అభిప్రాయపడింది. కాబట్టి లౌడ్‌స్పీకర్ల వాడకం 25 అధికరణం క్రింద పేర్కొన్న ప్రాధమిక హక్కు కాదని, రాజ్యాంగంలోని మూడవ భాగం క్రింద ప్రాధమిక హక్కు కూడా ప్రజా వ్యవస్థ, ఆరోగ్యం, ఇతర అంశాలను ప్రభావితం చేయానంత వరకేనని కోర్ట్ ‌స్పష్టం చేసింది. కోర్ట్ ఆదేశాల మేరకు రాత్రి 10 నుంచి ఉదయం 6 వరకు లౌడ్‌ ‌స్పీకర్లు ఉపయోగించడానికి వీలు లేదు.
లౌడ్‌స్పీకర్లు ఉపయోగించుకోవడానికి ఏ మసీదుకు సంబంధించిన కమిటీ ప్రభుత్వాన్ని అనుమతి కోరుతూ దాఖలు చేసిన పిటిషన్‌లు ఒక్కటి కూడా తమ ముందు ఉంచడంలో పిటిషనర్‌లు విఫలమయ్యారని కోర్ట్ ‌పేర్కొంది. ఇలా అనుమతి లేకుండా వాటిని ఉపయోగించడం చట్ట వ్యతిరేకమని కోర్ట్ ‌స్పష్టం చేసింది.