అజేయమైన శక్తి (హితవచనం)

మునుపెన్నడూలేని విధంగా మనం శక్తిని సముపార్జించాలి. అవసరమైతే మన ప్రవృతిని మార్చుకొని సరిక్రొత్త వ్యక్తిగా రూపాంతరము చెందాలి. అపరిమితమైన శక్తిని సముపార్జించుకొన్న  వ్యక్తుల సమూహం సమాజంలో కేంద్రీకృతం కావాలి. వారి హృదయాలలో భవానీమాత శ్రోతస్సూ నిరంతరం ప్రజ్వరిల్లుతూ ఉండాలి. ఆ జ్వాల మన మాతృ భూమి నాలుగు చెరగులా ఉన్న జనులలో రగిలించాలి. అజేయమైన శక్తి భూమండాలాన్ని మొత్తం జ్ఞానసమృద్ధం చేయగలుగుతుంది.
- యోగి శ్రీఅరవిందులు.